سفارش تبلیغ
هاست ایران

سنگ صبور

Good photography is a matter of timing

ادامه مطلب...

نوشته شده در چهارشنبه 89/6/24ساعت 8:54 صبح گفت و لطف شما ()

چقدر این چکمه ها را دوست دارم. این فیگور را، این صلابت  را. کلی مردانگی از این عکس می بارد. حتما باید مزه اش را چشیده باشی تا بفهمی چه می گویم.


نوشته شده در سه شنبه 89/6/23ساعت 10:53 صبح گفت و لطف شما ()

<      1   2   3      
Design By : Night Melody