سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سنگ صبور

 اعتیاد بده می خواد به حشیش و تریاک و کراک باشه می خواد از نوع دبلیو دبلیو دبلیویی باشه. شکر خدا از این سوژه های اعتیاد آور تو زندگی زیاده. آدم گاهی وقتا حتی به یه آهن پاره هم دل می بنده. یک ارتباط روحی برقرار می کنه و کم کم ناخواسته و نفهمیده وابسته اش می شه.

تو این مدت کوتاه نبودن و ننوشتن مثلا می خواستم قفلی بزنم بر این اندیشه هوسناک که هر بار سر از نا کجا آبادی در می یاره. در واقع یک جنگ تن به تن با آن منِ دیگر که خیلی وقت بود از خاطرم رفته و نا آشنا شده بود و هر روز قدرت فرمانروایی اش بیشتر. مسیر دشواریست هزار "منِ دیگر حاکم" در برابر یک من.


نوشته شده در سه شنبه 86/7/24ساعت 12:21 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody