سفارش تبلیغ
هاست ایران

سنگ صبور

صرفا جهت پر کردن اوقات بی خوابی و خوابزدگی آن هم به شکل و شمایل پست هوا کردن،  و ایضا خالی نبودن عریضه  و چند نقطه، عکس هایی از دیدنی های سایت عصر ایران می گذاریم به این امید که... به این امید که... اِ... چه‏خسته‏کننده

 


نوشته شده در چهارشنبه 86/9/7ساعت 2:42 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody