سفارش تبلیغ
سرور مجازی

سنگ صبور

جای تعجب داشت. واقعا داشت.  من مانده ام خانه به آن بزرگی یعنی انقدر جای دو دست مبل اضافه و چند تکه دیگر را نداشت که خودشان یک یک باید بروند پشت  همان ها که تازه خریده اند  قایم شوند و ما فقط وسایلشان را ببینیم؟ حتی آن انگشتر  چند مثقالی یک و نیم میلیون تومانی هم در آن  خانه کلی فضا اشغال کرده بود. آنقدر جا گرفته بود که خانم صاحب خانه همیشه مجبور بود برود پشت آن  و گم شود و من از آن به بعد دیگر او را به شکل همان انگشترش دیدم.


نوشته شده در یکشنبه 86/9/25ساعت 3:13 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody