سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور

گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟

اکسیر عشق بر مِس ام افتاد و زر شدم


نوشته شده در چهارشنبه 86/11/3ساعت 2:18 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody