سفارش تبلیغ
هاست ایران

سنگ صبور

استفن کاوی می گوید: پیش از آن که بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید.

استاندال می گوید: از نردبان ترقی که بالا می روید، بر کسانی که در مسیر خود می بینید محبت کنید. چون در موقع پائین آمدن با آنها مواجه خواهید شد.

سنگ صبور هم می گوید : نردبان اصولا چیز خوبی ست به شرطی که تکیه گاهش را اول بررسی کرده باشید،  با پائین نردبانی ها خوب تا کنید و مواظب  سقوط کردن هم باشید. در غیر این صورت چیز خطرناکی ست.


نوشته شده در چهارشنبه 86/12/15ساعت 3:38 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody