سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور

قبلا شنیده بودم که این اداره جات دولتی بیشترشان شان گشاد خانه هستند اما تا این حدش را باور نکرده بودم. مدتیست سر و کارمان افتاده با یکی از همین گشاد خانه ها (از نوع بزرگ و معتبرش)  و تا دلتان بخواهد دودر می کنیم و جیم فنگ می زنیم. نه این که خودمان بخواهیم ها، وادارمان می کنند. یک روز شبکه شان قطع است، فردا فلان مسئولشان  نیست، پس فردا شاخ بزشان رفته تو فلان شپش شان. 

 هفته گذشته به جای چهل و چهار ساعت، چهارده ساعت بیشتر نرفتیم. تازه کلی هم تشکر کردند. این هفته هم که تا به امروز نقطه اوج اش بوده. امروز را اصلا نرفتیم، فردا را هم قرار است خبرمان کنند که برویم یا نرویم! دیروز هم کلا یک ساعت رفتیم. هر چند ته دلمان قیلی بیلی می رفت که داریم بر می گردیم (مخصوصا دوستم که عصر هم امتحان داشت) اما برای خالی نبودن عریضه کمی قر و لند نثارشان کردیم که یک وقت فکر نکنند ما هفت جد آباد دودره بازیم. 


نوشته شده در یکشنبه 87/8/19ساعت 4:23 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody