سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سنگ صبور


هر کجا که باشی،‏دوستانت هستند که دنیای تو را می سازند.


پا به سن گذاشتن حتمی ست،‏اما رشد کردن  اختیاریست.دوست خوب، یکی از بزرگترین لذت های زندگی ست.


اولین چیزی که فرزندان حتی سریعتر از کفش هایشان از خود جدا می کنند،‏ والدین شان است. 


نمی توانید از پیری فرار کنید، اما می توانید پیر نباشید.


نوشته شده در شنبه 88/4/13ساعت 1:4 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody