سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور

اگر فکر می کنید زندگی شادی ندارید، به این عکس نگاه کنید:

یا اگر فکر می کنید درآمدتان کم است:

اگر فکر می کنید تنهائید و هیچ دوستی ندارید...

 هر گاه از رفتن ناامید شدید این مرد را به خاطر آورید:

اگر فکر می کنید در زندگی تان سختی می کشید، آیا می توانید این سختی را برای خودتان متصور شوید:

اگر در مورد سیستم حمل و نقل خود شاکی هستید، پس اینها چه گویند؟

اگر جامعه در مورد شما عادل نبوده، آیا برای این زن بوده؟


نوشته شده در یکشنبه 88/7/12ساعت 7:9 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody