سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سنگ صبور

1- نقاشی یک دختر سه ساله از باباش.

2- من فقط کشته مرده سیبیل ها و اون موهاشم که عین دوتا فندق گذاشته دو طرف سر.

3-چهارتا بوس آبدار، دو تا یسکوئیت های بای و دو تا پاستل میوه ای جهت اخذ امتیاز طبع و تکثیر این اثر به پیکاسو کوچولو اعطا شد.


نوشته شده در شنبه 88/11/17ساعت 12:53 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody