سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سنگ صبور

امروز از صبح که بیدار شدم "ام پی تیری" مغزم تنظیم شده بود روی آهنگ سریال شب دهم. کلماتش ورد زبانم شده بود. واقعا دلم خواست. سریال و موسیقی هر دو بی نظیر بودند. 

من و رسوایی و این بار گناه تو و تنهایی و چشم سیاه ...از من تازه مسلمان بگذر بگذر بگذر... از سر پیمان بگذربگذر...

موسیقی اش را  از اینجا دانلود کردم.


نوشته شده در چهارشنبه 88/12/19ساعت 1:34 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody