سفارش تبلیغ
هاست ایران

سنگ صبور

دیشب همسر جان ازم پرسید : دنیای بدون مرد را چگونه تصور می کنی؟ بدون مکث گفتم غیر قابل تحمل. پرسید واقعا؟ گفتم آره هیچ جذابیتی نداره.
از دست این مردها. بود و نبودشان دردسر است.


نوشته شده در دوشنبه 88/12/24ساعت 3:22 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody