سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سنگ صبور

این روزها  فراموشی عجیب آمده سراغم . صبح به صبح ، انگار که واجب عینی باشد، به خودم یادآوری می کنم تمام آن انگیزه های خوبی که دارم برای زندگی کردن. دیکته وار. زبانم می گوید جوری که حک شود بر تمام وجودم.
این روزها گاهی فراموش می کنم که  زنده ام هنوز. 


نوشته شده در شنبه 89/6/13ساعت 9:10 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody