سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

سنگ صبور

1. این چند روز تعطیلی خیلی به جا بود و مخصوصا برای من لازم. رفتیم سفر. حال و هوایم عوض شد و من توانستم با هر جان کندنی که بود چند روزی را بدون اینترنت سر کنم.  خیلی سخت است. مخصوصا وقتی دو تا لب تاپ دائما جلوی چشمت باشد.

2.  دیروز عصر که بر میگشتیم حدود 250 کیلومتر از مسیر را من نشستم پشت رل. پدر و دختر هر دو در حال چرت زدن و من با سرعت  140 تا 160  می راندم.  رانندگی در سکوت   با  سرعت بالاتر از حد مجاز   و سبقت گرفتن از  ماشین هایی که لنگ لنگان جلویم رژه می روند حس خوبی به من می دهد.

3.صبح از خانه که آمدم بیرون بعد از مدتها  بوی پائیز را استشمام کردم. خیلی دلنشین بود. برای لحظه ای پائیز را با تمام آن حس و حال شیرین و مغموم اش درک کردم. دلم برای پائیز تنگ شده مخصوصا باران هایش .

4. دیشب دیروقت رسیدیم خانه و نای اینترنت رفتن نداشتم اما صبح هنوز نرسیده  به اداره مثل یک تشنه ای که مدتها از آب دور مانده باشد بی صبرانه منتظر بوت شدن کامپیوترم بودم. دو تا پی ام  از گاواره  و srusht داشتم و یک میل از jim.  سروشت به مناسبت عید فطر باز هم e- card فرستاده بود.هنوز باز نکره ام

5. شنبه ها عصر با جیم قرار چت داریم و با هم زبان کار می کنیم. ساعت 4 بعداز ظهر ما برای آنها صبح علی الطلوع است.  این هفته چون می خواستیم برویم مسافرت  از قبل خبرش را دادم که نمی آیم.  امروز  میل اش را خواندم. جملات فارسی را که در پیام هایش به کار می برد خیلی به دلم می نشیند:

salaam az Jim
Sobh bekheyr ...!! Mamnuun az peyqamet.  I thought that you might be going away of a holiday since it is a nice long weekend for you. ENJOY!!! safar bekheyr!!! Lotf dari for your kind words!!!! I think being kind is THE most important thing in life--we are ALL here to help each other--we are ALL brothers and sisters in Life. My favorite quotation, which i posted on my facebook page is "Be kind! For everyone you meet is waging a great battle." It was written by some ancient Roman soldier!!! My second favorite quote is "You gotta (got to have) friends!!!" by one of my favorite American comediennes, Bette Midler. I also LOVE your quote under your picture of you sitting on a mountain. about  friendships providing shade in ALL situations in life. Zibatariin. YOU are one of MY friends!!! damet garm. jim
6. کتاب 1984 جورج اورول را هنوز تمام نکرده ام. همچنین بابا گوریو را. کم کم دارم دچار عذاب وجدان می شوم و از خودم ناامید.
7. حداقل حسن این پراکنده گوئی ها این است که ذهن مرا متمرکز می کند. فقط امیدوارم ذهن متمرکز کسی را پراکنده نکند.

نوشته شده در یکشنبه 89/6/21ساعت 12:48 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody