سفارش تبلیغ
واحد طراحی

سنگ صبور

چقدر این چکمه ها را دوست دارم. این فیگور را، این صلابت  را. کلی مردانگی از این عکس می بارد. حتما باید مزه اش را چشیده باشی تا بفهمی چه می گویم.


نوشته شده در سه شنبه 89/6/23ساعت 10:53 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody