سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور

سی اُمین روز از ماه شهریور... یعنی یک سال دیگر از جوانیم گذشت و من هنوز در خوابم.


نوشته شده در سه شنبه 89/6/30ساعت 8:20 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody