سفارش تبلیغ
سرور مجازی

سنگ صبور

 پائیز را دوست دارم. بسیار...

خراب از باد پائیز خمارانگیز تهرانم    خمار آن بهار شوخ و شهر آشوب شمرانم  (شهریار)


نوشته شده در یکشنبه 89/7/4ساعت 2:19 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody