سفارش تبلیغ
سرور مجازی

سنگ صبور

http://img.persiangfx.com/main/gallery-large/1285219946_15.jpg

کسانی ویا به طور کلی چیزهایی که واقعا آنچه به نظر می رسند نیستند!!


نوشته شده در سه شنبه 89/7/6ساعت 9:6 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody