سفارش تبلیغ
سرور مجازی

سنگ صبور

این چه سِر یست که  تو همیشه همه جا هستی؟ در هر لحظه و هر مکان. در تک تک رنگهای این پائیز هزار رنگ ،در بارانی که اکنون در حال باریدن است... در آسمان در هر اشک و هر لبخندی، در تمام لطافت ها....حتی در خواب هایم، در خیالم...

نمی دانی چه صفایی دارد که همیشه همه جا هستی و با منی ، با این همه نمی دانم که چرا انقدر دلتنگ توام و باز بی تابانه در جستجویت ؟؟!!


نوشته شده در سه شنبه 89/7/6ساعت 8:3 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody