سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور

اتفاقات زیادی در اطراف من در حال پایان یافتن اند. روزهای تلخ و سختی ست. از آغاز دوباره در هراسم...

نوشته شده در شنبه 89/8/1ساعت 2:55 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody