سفارش تبلیغ
واحد طراحی

سنگ صبور

سر و کله زدن با بچه ها  متصل شدن به یک انرژی و شادابی پایان ناپذیر و ورود به دنیای شیرینی که در آن سپری می کنند حداقل فایده اش این است که  با غرق شدن در دنیای  آنها تا مدتی از وسوسه ها و دغدغه های روزانه فاصله می گیریم .

دخترم دیروز سطل خمیرهایش را بغل کرده کشان کشان آورده ریخته جلوی من که مامان بیا خمیر بازی. هیچ وقت نمی تواند ببیند من بیکار نشسته ام، شده جانشین باباجانش در خانه. حوصله اش را نداشتم اما همین که خمیر را برداشتم و با انگشتانم لمس کردم، نظرم عوض شد. نرمی خمیر ها لای انگشتانم و شکل گرفتنشان آنطور که می خواستم... دلپذیر بود. سر ذوق آمده بودم. بهش گفتم برو یک کاغذ بیار تا با هم یک کاردستی درست کنیم. با چشمهای درشت مشکی اش در چشمانم خیره شد و  پرسید می خوای با خمیرا نکاشی (نقاشی) درست کنی؟؟ و نتیجه اش این شد که در زیر می بینید:


http://paradise.persiangig.com/DSC00423.JPGالبته من با خمیر آثار هنری زیادی ساخته ام از جمله موش، گربه، و حتی یک بار هم همسر جانم را ساختم و با موهای عروسک برایش سیبیل  گذاشتم. اگر از ترسم نبود حتما عکسش را اینجا می گذاشتم.


نوشته شده در یکشنبه 89/8/9ساعت 1:8 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody