سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سنگ صبور

 

سلام. حال همه ما خوب است. ملالی نیست به جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.

تا یادم نرفته است بنویسم، حوالی خواب هایمان سال پر بارانی بود. می دانم هوای آنجا همیشه پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لا اقل حتی هر وهله، گاهی، هراز گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟؟؟

راستی خبرت دهم. خواب دیده ام خانه ای خریده ام بی  پرده، بی پنجره،  بی در، بی دیوار، ... هی بخند. بی پرده بگویمت چیزی نمانده است...... فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوترسپید  ازفراز کوچه مان عبور می کند. باد بوی نام های کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟؟؟

نه. نامه ام باید ساده باشد، کوتاه، بی حرفی از ابهام و آینه.

پس از نو برایت می نویسم.

حال همه ما خوب است اما تو باور مکن.....


نوشته شده در یکشنبه 84/5/16ساعت 8:4 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody