سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور

"وقتی بخواهی دور از همگان خواب عزیزت را برای آینه تعبیر کنی.... معلوم است سکوت علامت آرامش نیست..."


نوشته شده در سه شنبه 89/12/3ساعت 6:6 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody