سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور


هشت سال پیش، از همان روزهایی که شروع کردم به نوشتن در اینجا، هدفی جز تمرین نوشتن و گسترش ارتباطاتم از نوع مجازی نداشتم و به خاطر دنیای متفاوتش جذابیت بسیاری برایم داشت.

چندین سال با پست های گاه و بی گاه میهمان این فضا بودم و دوستانی یافتم که بسیار دوستشان میداشتم و با هم گفتیم و نوشتیم و خواندیم و هی روز به روز دامنه این ارتباطات و نوعشان گسترده تر از قبل، تا جایی که وبلاگ و ملحقاتش شده بود جزء تفکیک ناپذیر زندگی ام.

باور نمیکردم روزهای در این جا نبودن و ننوشتن را. اما شد. یک وقفه تقریبا سه ساله، و در این مدت زندگی ام نیز دچار تغیر و تحولات اساسی شد.

چند روزیست در حال و هوای همان روزهای سه چهار سال پیش سیر می کنم، و این شد انگیزه ای برای دوباره نوشتنم.هر چند اینجا بودن و نوشتن برایم کمی سخت شده و احساس غریبی می کنم اما دوست دارم نوشتن را از نو شروع کنم.

 


نوشته شده در یکشنبه 92/12/11ساعت 12:8 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody