سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور

"دقیقاً مابینِ خوشی هایمان، همان زمانیکه غرق در لطفِ خدا هستیم …


همان زمانی که از داشته هایمان ایراد میگیریم …


نداشته هایمان را به رخِ داشته هایمان میکشیم …


و ناشکری میکنیم …


شاید … شاید طوفانی بیاید … طوفانی که تمامِ داشته ها و نداشته هایت را بگیرد …


و تو بمانی و حسرتِ دیگر نداشتنِ، داشته هایت …"


 

 


نوشته شده در یکشنبه 92/12/18ساعت 10:34 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody