سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

سنگ صبور

ای کاش با عشق نمی آمدی
تا با دلزدگی بروی
ای کاش
دوستانه می آمدی
تا سلامی بگویی
احوالی بپرسی
درددلی بکنی
چای نعناع بنوشی
سیگاری با دود سبز بکشی
بوسه ای گرم بر گونه ام بزنی
و بروی... حال که اینچنین سرد می روی
یادت باشد چیزی به جا نگذاری
مبادا برگردی وُ
اشکهایم را ببینی.

چوکاش لوبین


نوشته شده در دوشنبه 93/4/16ساعت 11:31 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody