سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

سنگ صبور

باید دنبال واژه بگردم

من شاعر نیستم  پر از هجمه نابهنگام واژه ها

در جستجوی واژه ای هستم

تا  از  پس بیان نهایت دلتنگی ام با تو برآید

اما گویی آنها هم قاصرند

و من باز باید

تمام دلتنگی ام را بی صدا فریاد کنم.....در سکوت مطلق....

 


نوشته شده در یکشنبه 93/5/26ساعت 2:7 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody