سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

سنگ صبور

بیچاره سنگ

دل تو 

آبروی او را هم برد.

***

کارت به جایی رسیده

که سنگ ها هم

در برابر دلت لُنگ می اندازند.

***

عاقبت ِ دل سنگ

همزیستی با بیابان های خشک و بی حاصل است.

***

دلت از سنگ هم که باشد

آخرش روزی می شکند

 نگاهی به سنگ ریزه های زیر پایت بینداز.

***

حرف دل تو که پیش آمد

سنگ رو سپید شد.


نوشته شده در دوشنبه 93/5/27ساعت 8:49 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody