سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

سنگ صبور

می توان ساکت بود و انتظار کشید

لب بسته خموش

اشک های بی صدا....

 

می توان شعر سرود

در اوج انتظار...

دردها را با کلمات بیرون ریخت

و باز اشک ریخت

 

می توان زمین و زمان را در هم کوبید

فریاد کشید، 

از جور دهرنالید و اشک ریخت...

 ...

انتظار تو

هرگونه که باشد زیباست

تو هستی و انتظار شیرینت

همین کافیست.


نوشته شده در دوشنبه 93/6/3ساعت 11:5 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody