سفارش تبلیغ
صبا

سنگ صبور

لعنت به این دل....

 هزار راه درست هم که پیش پایت باشد

باز  به بیراهه می کشاندت.....

                                                *****

مقصد که تو باشی

بیراهه  ها هم

به بهشت ختم می شوند....نوشته شده در سه شنبه 93/9/11ساعت 4:55 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody