سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سنگ صبور

 

همه تشنه لبیم

                         ساقی کجایی

گرفتار شبیم

                         ساقی کجایی

اگه سبو شکست عمر تو باقی

                                                که اعتبار می تویی تو ساقی

اگه میکده امروز شده خونه تزویر

                          تو محراب دل ما تویی تو مرشد و پیر.

 


نوشته شده در دوشنبه 84/6/28ساعت 8:13 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody