سفارش تبلیغ
هاست ایران

سنگ صبور

 

یک جایی لابه لای گذشته ها که گیر کنی...دیگر گم می شوی . گذشته ها و اتفاقاتش بر چرخ دنده های مغزت می چرخند و می چرخند و تو را چونان پدیده ای غریب در زمان حال خودت رها می کنند.... و آنوقت تو حتی نمی دانی که تیک تیک ساعت و گذران ثانیه ها چیست. مفهوم حال برایت ناپدید می شود .رویدادها را هم رها می کنی بگذرند.آدم هایی را می بینی که ناگهان ظاهر می شوند حرفی می زنند و بعد می روند در قضایای بی سر و ته فرو می روند. و همه چیز انگار سایه ای مبهم در پیش روی زندگی ات...

فراموشی چه نعمت بزرگی ست اگر بهتر باشد تمام آن گذشته ها را فراموش کرد...


 


نوشته شده در چهارشنبه 94/2/23ساعت 7:43 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody