سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سنگ صبور

 فلق این معجزه بزرگ الهی...
وقتی که نور سپیده دم شب را می شکافد، در پهنای تیره آسمان گسترده می شود و روشنی و زندگی را به ارمغان می آورد...


و دیروز 27 آذر در آخرین جمعه پائیزی، در هوایی سرد شاهد طلوعی دیگر از فراز کوه بودیم...


نوشته شده در شنبه 94/9/28ساعت 12:39 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody