سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

سنگ صبور

پروردگارا مرا ابزار آرامش خویش قرار ده.

بگذار در هر جا که نفرت است، عشق درو کنم

و هر جا آسیب است، عفو

هر جا شک است ایمان،

هر جا نومیدی ست امید،

هر جا تاریکی ست نور و هر جا غم است سرور.

ای پروردگار عالم به من لطف کن تا بیشتر در پی تسکین بخشیدن باشم تا آرام شدن

همانطور که می فهمم، فهمیده شوم

همانطور که دوست دارم، دوست داشته شوم.

زیرا در اثر دادن است که دریافت می کنم.

در اثر بخشیدن است که بخشیده می شوم

و در مرگ خود است که در زندگی جاودان متولد می شوم.

دعای فرانسیس قدیس 

 


نوشته شده در شنبه 84/10/24ساعت 4:39 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody