سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سنگ صبور

 دیدین بعضی نوشته ها چقدر لیزن؟؟ هنوز شروع نکرده به خوندن، یهو می بینی سُر خوردی رفتی تا آخرش. حالا چه با محتوا چه بی محتوا. چه لذت بخش باشه چه نه و بیشتر از سر کنجکاوی. عوضش بعضی از نوشته های دیگه...خدا نصیب نکنه. پر از چاله چوله و دست انداز. هر چی می خوای بخونی، یه جاییش گیر می کنی. هی دست و پا می زنی وسطش. زور می زنی.  دست آخر هم دست و پا یا گردن شکسته نیای بیرون کلی هنر کردی.


نوشته شده در دوشنبه 84/11/3ساعت 11:51 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody