سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سنگ صبور

... بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر      بار دگر روزگار چون شکر آید

هر چه مجاهد زبند و حبس درآید      عمر فساد و ستم دگر به سر آید.

...فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، در اوج خدا هستیم. 

بعضی وقتا فکر می کنم پخش این سرودا یه نوع دهن کجیه به مردم. دیدم خیلیا رو که با شنیدن این کلمات سر در جیب تفکر فرو می برن. و بعد یه آه از سر...

چی می خواستن، چی شد!!!    
نوشته شده در پنج شنبه 84/11/13ساعت 7:24 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody