سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

سنگ صبور

همه چیز به شدت خوب است. حال و احوالمان هم خوب است. سرحال و قبراقیم. کارها خوب پیش می رود. حتی هوا هم کمی بهتر شده. از رنگ و لعاب روزها کم نشده. تفریح و خوشی هامان هم سرجایش است.

به نظر می رسد مسیر زندگی به خوبی پیش می رود. حتی چشم بسته. هر روز تکرار دیروز. روز نو، اما نه اتفاق نو و کار نو و لحظه و ساعتی نو.   هر روز حرکت از سر خط و در انتها رسیدن به همان سر خط. می گردیم و می خندیم و فکر می کنیم که می رویم. که اگر می رفتیم این همه غرق در تکرار و روزمرگی ها نبودیم. 

لحظات و ثانیه ها، این هدایای ناب خداوندی چگونه از کفمان به در می شوند و ما غل و زنجیر این همه بیهودگی ها.

حال و احوالمان خوب  است...


نوشته شده در سه شنبه 85/3/16ساعت 7:11 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody