سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سنگ صبور

*همه بت هایم را می شکنم
 تا فرش کنم به راهی که بگذری.

*موطن آدمی را بر هیچ نقشه ای نشانی نیست.
موطن آدمی تنها در قلب کسانیست که دوستش می دارند.

*ره آورد های خاص زندگی همیشه بر سکوت پیشکش می شوند
دوستی و عشق، میلاد و مرگ، شادی و درد، گل و طلوع خورشید
و سکوت به مثابه فضای ژرف فرزانگی.

*تنها آنکه بزرگترین جا را به خود اختصاص نمی دهد
از شادی لبخند بهره می تواند داشت.
آنکه جای کافی برای دیگران دارد
صمیمانه تر می تواند با دیگران بخندد
با دیگران بگرید.

                                                                                        شاملو


نوشته شده در جمعه 85/5/27ساعت 2:22 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody