سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبورحالا که قرار است طبیعت رنگ و رویی تازه کند و لباس نو برتن، ما آدمیان هم به جهت همراهی رنگ و رویی به تن و روح و خانه و هر آنچه داریم می دهیم و همه را نو می کنیم.  دیدار ها را دوباره تازه می کنیم و سبد سبد گل و بوسه نثار یکدیگر.
سیب و سنبل و سماق و سنجدو سمنو و سکه و سبزه، اندکی از طبیعت نو شکفته، چه آداب و رسوم زیبایی داریم ما. سنتی هزار ساله که سال به سال تازه تر می شود.
بهار امسال هم گرچه هنوز رنگ و بوی زمستان دارد و برف و باران و سرما چاشنی اش است اما همانند تمام بهار های دیگر  زیباست.
بهارتان مبارک.
 


نوشته شده در جمعه 86/1/17ساعت 4:14 عصر گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody