سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

سنگ صبور

دیشب با کلی اهن و تلپ هی اینور و اونور اعلام کردن که مردم تو مسجدا نماز شکر خوندن. اونم به خاطر بارندگی های اخیر و آبسالی و خداحاظ خشکسالی. ( البت برای ما تهرونیا که دائما  دود اگزوز به جای هوا تنفس می کنیم، خداحافظ آلودگی هم تا حدودی هست)
حالا امشبو بگو. از دمدمای غروب تا اخرای شب بارون می اومد. اونم چه بارونی، ادامه پیدا می کرد سیل می شد.
خب... حالا که چی؟؟ من غلط بکنم بگم هر دوتاش با هم ربط داشته.


نوشته شده در شنبه 86/2/8ساعت 12:56 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody