سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی

سنگ صبور

حساب زندگی دودوتا چهارتا بردار نیست. بعضی وقتا  میشه شونزده تا بعضی وقتا هم سه تا و نصفه.
زندگیه دیگه. ریاضیات سرش نمی شه. قانون خودشو داره.


نوشته شده در سه شنبه 86/2/18ساعت 12:2 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody