سفارش تبلیغ
سرور مجازی

سنگ صبور

شب،  عطر یاس امین الدوله،  نم نم بارون،  نسیم ،  بوی باران،  سکوت،  آرامش،  عطر یاس،‌  گرما،  محبت، بهار،  عطر یاس،  دستی گرم که با دستت گره خورده،  تپش ...،  عطر یاس.

و بدین سان بهار، بهارتر می شود.


نوشته شده در یکشنبه 86/2/23ساعت 1:20 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody