سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سنگ صبور

گاهی برای یک عکاس خوب بودن، علاوه بر توانایی ها، داشتن یک پوست کلفت نیز الزامیست. در این صورت عکاس می تواند بی دغدغه و با خیالی راحت بدون توجه به این که سوژه در چه شرایطی ست و یا چه بلاهایی ممکن است بر سرش بیاید، به نور، عمق زمینه و ترکیب عناصر فیزیکی در عکس بیندیشد و سپس ازشاهکار خودلذت ببرد. 


نوشته شده در دوشنبه 86/4/4ساعت 12:51 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody