سفارش تبلیغ
هاست ایران

سنگ صبور

گاهی برای یک عکاس خوب بودن، علاوه بر توانایی ها، داشتن یک پوست کلفت نیز الزامیست. در این صورت عکاس می تواند بی دغدغه و با خیالی راحت بدون توجه به این که سوژه در چه شرایطی ست و یا چه بلاهایی ممکن است بر سرش بیاید، به نور، عمق زمینه و ترکیب عناصر فیزیکی در عکس بیندیشد و سپس ازشاهکار خودلذت ببرد. 


نوشته شده در دوشنبه 86/4/4ساعت 12:51 صبح گفت و لطف شما ()

Design By : Night Melody